Luftgevær

Du har nok prøvet at stå ved en bod i et tivoli og skudt til måls efter noget, som kunne give dig en gevinst, hvis du ramte en eller flere blomster, dåser eller lignende. Måske gik du derfra med en bamse i favnen, måske bare med en god og sjov oplevelse.

Måske har du også skudt til måls efter en lille skydeskive af pap i en have og haft stor glæde ved det. I begge tilfælde har det højst sandsynligt været et luftgevær, du har skudt med. Og der er altså bare noget fedt ved at skyde til måls med et luftgevær.

De lidt større luftgeværer kan også bruges til jagtbrug, men princippet er det samme. I det følgende kommer vi mere ind på nogle detaljer om forskellige typer af luftgevær, noget lovmæssigt og en del vejledning i forhold til anskaffelse og vedligeholdelse af geværet.

Hvad er et luftgevær?

Hvad er et luftgeværEt luftgevær – eller en luftriffel, som det også kaldes – er, som navnet også antyder, et skydevåben, hvor det er sammenpresset luft, der får projektilet til at blive skudt ud af våbnet.

Geværet skyder med hagl. Disse hagl kan være af forskellige størrelser og forskellige udformninger, og geværerne findes i tilsvarende forskellige størrelser. Jo større gevær, des større hagl.

Et luftgevær er typisk designet sådan, at selve løbet er af metal, og resten af geværet er af træ.

Når geværet skal lades, knækkes det ved det punkt, hvor metal og træ mødes. Haglet lægges i metaldelens nu blottede ende, og geværet rettes ud igen. Så er det ladt og klar til at blive skudt med.

Som ammunition bruges forskellige typer af hagl, små pile eller helt runde kugler. Hagl er typisk lavet af bly, men af hensyn til miljøet produceres der også nogle blyfrie typer hagl. Hagl og gevær skal passe til hinanden størrelsesmæssigt.

Kaliber på et luftgevær

Kaliber på et luftgeværLuftgevær findes i forskellige størrelser. Størrelsen på haglet og geværet skal passe sammen. Kaliber beskriver størrelsen på den indvendige diameter af et våbens pibe eller rør (der, hvor ammunitionen skal skydes igennem).

De mest almindelige kalibre i forbindelse med et luftgevær er disse tre:

 • 4,5 mm – kaliber .177
 • 5,5 mm – kaliber .22
 • 6,35 mm – kaliber .25

Den førstnævnte på 4,5 mm er den, der bruges til sportsbrug, for sjov og i skydetelte.

Der findes også nogle luftgeværer, der har en endnu større kaliber. Det er for eksempel disse to:

 • 9 mm – kaliber .35
 • 12,7 mm – kaliber .50

De sidstnævnte bruges typisk til jagt.

Hastighed på luftgevær-skud

Generelt kan man sige om hastigheden, at de mindste hagl skydes hurtigere ud end de store.

Det giver de små hagl den fordel, at de på korte afstand har en høj træfsikkerhed. Til gengæld er dets bue lav og kort, og det egner sig ikke til skud på længere afstande.

De tungere hagl har ikke en så høj hastighed, men til gengæld er dens bue højere og længere. Det gør den bedre egnet til for eksempel jagt.

Et større våben har også en større anslagsenergi, hvilket giver en større styrke. Energien angives i Joule.

Igen skal hagl og våben passe sammen, sådan at træfsikkerheden bliver bedst mulig.

I oversigtsform ser fire udvalgte haglstørrelser således ud i forhold til hastighed:

 • Kaliber 4,5 mm, projektilvægt 0,53 g, udgangshastighed 305 m/s = 25 Joule
 • Kaliber 5,5 mm, projektilvægt 0,89 g, udgangshastighed 220 m/s = 22 Joule
 • Kaliber 6,35 mm, projektilvægt 1,61 g, udgangshastighed 220 m/s = 39 Joule
 • Kaliber 9 mm, projektilvægt 9,4 g = 437 Joule

Her er der tale om nogle helt konkrete eksempler. Det kan selvfølgelig variere, hvis man anvender nogle andre geværer til at måle på.

Hvad er, og hvordan virker et nitro luftgevær?

Nitro luftgeværEt luftgevær med nitro kaldes også et PCP luftgevær. PCP står for Pre-Charges-Pneumatic Det fungerer ved, at det bruger komprimeret luft til at sende projektilet afsted med. Trykket er på op til 200 bar, hvilket er en del.

Luften befinder sig i en luftcylinder, og den kan have luft nok omkring 30 – 80 skud.

Luftcylinderen er typisk skruet ind på undersiden af kolben. Et PCP luftgevær kan enten lades med et enkelt hagl ad gangen, eller det kan have et magasin med omkring 10 –14 hagl i.

Sammenlignet med et almindeligt luftgevær er det kraftigere, mere driftssikkert og mere præcist. Desuden har den næsten ingen rekyl, når det affyrer et skud. Det er også meget lydsvagt, hvilket er en stor fordel, når du for eksempel er på jagt.

Det er også en hel del hurtigere at lade, især hvis du bruger et magasin. Det kan også være en stor fordel, når du er på jagt.

Denne type luftgevær er ret følsomt i forhold til, hvilke hagl der kan bruges til det enkelte gevær. Vær derfor meget opmærksom på det.

Det kræver også et vist håndelag at fylde luftcylinderen.

Det kræver i det hele taget, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan sådan et luftgevær fungerer. Til gengæld kan du få meget glæde af det, når du har fået noget rutine.

Anvendelse af luftgevær

Anvendelse af luftgeværMed et luftgevær på 4,5 mm har du mulighed for at skyde til måls efter for eksempel tomme dåser eller skydeskiver. Man kan betegne det som et sportsredskab eller et stykke avanceret legetøj. Er du jæger, kan du også bruge sådan et luftgevær til at træne med.

Det kræver dog, at du er fyldt 18 år, før du må bruge det.

Hvis du har et jagttegn, må du bruge alle typer af luftgeværer.

Luftgeværer på over 4.5 mm kan anvendes til jagtbrug. Det er typisk fugle eller andre mindre dyr, der kan skydes med et luftgevær.

Lovgivning om luftgevær

Pr. 1. juni 2012 kom der en ny lov i forhold til luftvåben.

I den står der blandt andet følgende:

 • Det kræver en tilladelse fra politiet at indføre, fremstille, besidde, bære og anvende luftvåben på over 4,5 mm
 • CO2-drevne våben, der skyder med metal-hagl er tilladelseskrævende jf. Våbenloven
 • Luftgeværer til hobby og jagt med en kaliber på maks. 4,5 mm kan lovligt købes uden jagttegn og våbentilladelse, hvis man er fyldt 18 år
 • Luftgeværer med en kaliber på mere end 4,5 mm skal være låst forsvarligt inde i et godkendt våbenskab, når det ikke er i brug

Det vil med andre ord sige, at lige så snart luftvåbnet er over 4,5 mm, så kræves der tilladelse og jagttegn.

Desuden er det ikke tilladt at drive jagt med et gevær på 4,5 mm. Dertil kræves det, at geværet har en kaliber på mindst 5,5 mm.

Det gælder også, hvis du vil bruge våbnet til at regulere i forhold til for eksempel skadefugle og rotter.

Nogle mener, at denne lovgivning er for striks og rigid, men husk på, at det handler om sikkerhed – og at det drejer sig om skydevåben.

Hvor og hvad må man skyde med luftgevær?

Hvor og hvad må man skyde med luftgeværI forhold til, hvor og hvad du må skyde med et luftgevær, så skelnes der igen imellem et gevær, der har en kaliber på 4,5 mm og et større gevær. Der gælder nemlig forskellige regler.

For et gevær på maks. 4,5 mm gælder der, at du gerne må skyde til måls med det på din egen matrikel. Det gælder også i et sommerhus Du skal bare sikre dig, at du på ingen måde kan komme til at ramme nogen, der går forbi på fortovet eller en nabo. Du skal dog være fyldt 18 år.

Når det kommer til et luftgevær, der har en større kaliber, er det ikke tilladt. Al brug af et luftgevær, der har en kaliber på mere end 4,5 mm, kræver en tilladelse fra politiet. Har du et jagttegn, eller er du medlem af en skytteforening og har en godkendt våbenpåtegning på dit medlemsbevis, så behøver du ikke at have en tilladelse fra politiet.

I forhold til, hvad du må skyde med et luftgevær, skelnes der også imellem våben, der har en kaliber på under eller over 4,5 mm.

For luftgeværer på maks. 4,5 mm gælder det, at du ikke må skyde efter noget levende. Det må du altså kun bruge til at skyde til måls efter tomme dåser, skydeskiver eller lignende. Det betegnes som et hobbyvåben, men du kan sagtens bruge det til at træne din præcision med.

Luftgeværer på minimum 5,5 mm kan til gengæld bruges til at skyde visse fuglearter som for eksempel:

 • Ringduer
 • Tyrkerduer
 • Kragefugle
 • Måger (kun regulering)
 • Stære (kun regulering)

Husk, at det kræver jagttegn.

Priser på luftgevær

Som på alt muligt andet så er der selvfølgelig også store forskelle på priser, når det kommer til luftgeværer.

Som en tommelfingerregel kan du dog regne med, at kvalitet og pris hænger sammen.

Hvis du bare tager luftgeværer med en kaliber på 4,5 mm, så kan priserne variere fra mellem cirka 800 kroner og op til over 10.000 kroner. Derfor kan det være vanskeligt at sige helt præcis, hvad et luftgevær koster.

Geværer, der er større, koster typisk tilsvarende mere. PCP/trykluft-geværer koster typisk endnu mere. Men også her kan priserne variere virkelig meget. Tjek markedet, så du har et overblik over, hvilke priser du kan forvente.

Pleje og vedligeholdelse af et luftgevær

Hvis du sørger for at rense og pleje dit luftgevær, vil det kunne holde sig flot og velskydende længere. Det er egentlig ikke så meget, det kræver, så den del af at være våbenejer kommer du let omkring.

Først og fremmest er det vigtigt, at du ikke smører dit våben for meget. Du kan med fordel give hængslet og aftrækket en dråbe olie af og til, men endelig aldrig noget med olie ned i selv løbet. Kommer der olie ned på stemplets forside, kan du risikere, at det giver ustabile hastigheder og at skade stemplet.

Hvis du nøjes med at tørre alle metalflader over med en klud med lidt olie på, når du har brugt geværet, har du en fin beskyttelse imod rust. Desuden holder du dermed geværet flot og skinnende blank.

Selve løbet kan du rense ved at skyde en såkaldt filtprop med lidt olie eller fedt på igennem det efter brug. Du kan så eventuelt skyde en ren filtprop igennem, inden du skyder næste gang. Så er løbet rent og glat.

Du kan også købe diverse rense- og vedligeholdelses-kit hos din forhandler.

Det er vigtigt, at du sørger for at vedligeholde dit våben – gerne efter hver skydning.

Hvad skal du bruge dit luftgevær til?

Hvad skal du bruge dit luftgevær tilInden du eventuelt skrider til at anskaffe dig et luftgevær, så bør du gøre dig klart, hvad du har tænkt dig at bruge dit gevær til.

Går dine ambitioner i retning af at skyde til måls for sjov eller som en sport, så skal du nok kigge i en noget anden retning, end hvis du har planer om at bruge dit gevær i forbindelse med seriøs jagt.

Hvis du tænker i at skyde mindre skadevoldende dyr, eventuelt som regulering, på din grund, så er det nok nogle mindre luftgeværer, du skal kigge på, end hvis du tænker på decideret jagt ude på terrænet.

Uanset hvilken form for jagt, du påtænker at gå i gang med, så husk, at alle luftgeværer med en kaliber på over 5,5 mm kræver et jagttegn og en tilladelse fra politiet. Og det gælder allerede, når du køber det.

Hvis geværet på 4,5 mm skal bruges for sjov, så behøver det måske ikke at være så avanceret og kostbart, som hvis det er et, du gerne vil bruge til at træne med.

Hvis dit mål er at prøve kræfter med et lufttryk-gevær, så kan det jo være svært at vide, om det er noget, som du kommer til at fortsætte med. Men det gælder jo for alle nye ting.

Alle disse overvejelser er i hvert fald nogle, som er vigtige at gøre dig, inden du lægger dig fast på, hvilken type luftgevær du vil investere i.

Der er jo ingen grund til at investere i det dyreste på markedet, hvis du slet ikke har brug for det. Med mindre du finder stor glæde i at håndtere et lækkert og kostbart våben af virkelig god kvalitet. Det har bestemt også en værdi.

Vejledning til køb af det rigtige luftgevær

Vejledning til køb af det rigtige luftgeværMed alle dine overvejer in mente er du ved at nå dertil, at du skal gøre alvor af dine ønsker om at anskaffe dig et luftgevær. Ud over at have fokus på, hvilket behov du har, så er der jo også hele den økonomiske side af sagen.

Det er ikke billigt at købe et luftgevær af en vis kvalitet. Derfor er det måske en god idé at have et maks-beløb, som du vil bruge, inden du begynder at studere de mange våbenhandleres store udbud.

Det kan jo ikke betale sig at sukke over en bestemt model, som du reelt ikke har råd til.

Når du har lagt dig fast på en beløbsramme, så kan du begynde at snuse lidt rundt på diverse hjemmesider. Eller måske besøge en våbenhandler, så du også kan holde geværerne i armene. Det er også vigtigt, hvordan geværet føles.

Desuden er der hele den del, der handler om smag og behag. Find en stil, som du går efter.

Når alt det er på plads, kan du begynde at søge mere målrettet efter det våben, der skal blive dit.

Om det så er et begyndergevær, der er forholdsvis let at håndtere eller et meget avanceret professionelt våben, du leder efter, så vil der være et hav af modeller at vælge imellem.

Hovedsagen er, at du finder et fedt gevær, som kan leve op til de kriterier, du har stillet op. Så venter der dig mange dejlige timer med gode oplevelser.

Video med top 5 PCP luftgevær

I denne video bliver du præsenteret med de top 5 PCP luftgevær, ud af mål, test og mere må du selv bestemme hvilken du mere hælder til og synes er den bedste.


Videoen er blevet uploadet af PK hunter

Back to top button